Verlies en Rouw

Ieder mens wordt op een zeker moment geconfronteerd met verlies, bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. Vroeger was het begrip rouwverwerking voorbehouden aan de dood. Andere vormen van verlies kunnen ook leiden tot een rouwproces bijvoorbeeld dementie, kanker, hartklachten, diabetes, echtscheiding, ontslag of echtscheiding. Tijdens een rouwproces is er vaak sprake van (meestal tijdelijke) achteruitgang in de gezondheid.

Hoe werkt rouwen?

Om tot verliesverwerking te komen, brengt het lichaam allerlei processen en reacties op gang. Om de verschillende reacties te kunnen plaatsen en zicht te krijgen op de manier waarop het rouwproces over het algemeen verloopt, wordt dit in de westerse wetenschap onderverdeeld in rouwtaken. Het volbrengen van de taken leidt, na enige of langere tijd, uiteindelijk tot een moment waarop je kunt zeggen dat het verlies ‘verwerkt’ is. Dat is het moment waarop je als ‘verliezer’ het verlies aanvaard hebt en je jezelf en je leven hebt aangepast aan het gegeven dat iets of iemand voorgoed uit je leven is verdwenen. Op dat moment kun je de draad van het leven weer oppakken.

Wat kan acupunctuur doen?

Een belangrijk effect van emotionele gebeurtenissen is dat zij de circulatie en transformatie van qi (energie, levenskracht) in het lichaam verstoren. Bij een heftige emotionele gebeurtenis ‒ zoals het overlijden van een dierbare, maar ook bijvoorbeeld een scheiding of ontslag ‒ is het mogelijk dat de qi gaat stagneren. Dit kun je vergelijken met het gevoel opgesloten te zijn in een harnas. Rouwenden hebben hierdoor vaak de volgende klachten: een benauwd gevoel op de borst, problemen met slikken, een droge mond, gebrek aan energie, slaapverstoringen, prikkelbaarheid, spierverslapping, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, verminderde eetlust of een verlaagde weerstand.

Acupunctuur helpt bij het opruimen van blokkades (stagnaties) en zorgt ervoor dat de qi weer vrij kan stromen. Het is gelukkig niet zo dat het verdriet kan worden ‘weggeprikt’ met acupunctuur. Maar door het in beweging brengen van de qi, gaat de deur weer een klein stukje open en kan er weer wat ‘frisse lucht’ naar binnen. Hierdoor kunnen lichamelijke klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen, waardoor de rouwende zich, binnen de gegeven omstandigheden, comfortabeler zal voelen.

Onderzoek:

Van maart t/m mei 2012 vond een casestudie plaats naar acupunctuurbehandelingen bij gecompliceerde rouwverwerking, in acupunctuurkliniek Rangkuti te Koog aan de Zaan. Proefpersonen vulden de Scoring en Normering Vragenlijst Rouw (bewerking ICG-R, Prigerson, 1995) in, zowel voorafgaand aan de acupunctuurbehandelingen als circa één week na de vijfde behandeling. Wekelijks vulden zij daarnaast de Hospitality Anxiety and Depression Scale (bewerking HADS, Snaith & Zigmond, 1994) in. Daaruit kwam naar voren dat in alle casussen de score-uitslagen van de vragenlijsten na vijf acupunctuurbehandelingen gedaald waren, ten opzichte van de score-uitslagen voor aanvang van de behandelingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat acupunctuur een ondersteunende werking heeft op gecompliceerde rouwverwerking.

Behalve acupunctuur kunnen ook quasha en cupping in een periode van rouw verlichting bieden en je fysiek en mentaal ondersteunen. Neem gerust contact met me op als je vragen hebt. Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op

Specialismen