Acupunctuur en begeleiding bij vruchtbaarheidsproblemen

Acupunctuur

Acupunctuur bij vruchtbAcupuncture modelaarheidsproblemen is een absolute specialisatie binnen de Chinese Geneeskunde.  Naast een opleiding tot acupuncturist moet hiertoe een specialistische opleiding gevolgd worden. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond. Sindsdien begeleid ik dagelijks vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. Omdat ik gemerkt heb dat de meeste cliënten heel geïnteresseerd zijn in de manier waarop acupunctuur de vruchtbaarheid verhoogd, leg ik op deze pagina uit hoe dit werkt.

Ondersteuning en begeleiding

Veel vrouwen hebben het gevoel er alleen voor te staan. Verminderde vruchtbaarheid heeft vergaande emotionele gevolgen. Fertiliteitsbehandelingen zijn emotioneel behoorlijk belastend. Fertiliteitsklinieken houden zich vooral bezig met fysieke behandelingen, voor de psychosociale impact is (vaak) geen of zeer weinig ruimte. Veel vrouwen vinden bij mij een luisterend oor en zijn blij dat ze de problemen en vragen die zich tijdens fertiliteitsbehandeling voordoen, kunnen bespreken.  Mijn Adviezen voor vrouwen die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan geven wellicht nu al hulp bij bestaande problemen en vragen.

Chinese kruiden

Chinese kruiden versterken de werking van acupunctuur, soms adviseer ik om naast acupunctuur ook Chinese kruiden te gebruiken

Bespreken van het behandelplan

De acupunctuurbegeleiding bestaat uit een aantal fases. In overleg bepalen we tijdens welke fase behandeld zal worden. Idealiter wordt er tijdens elke fase wekelijks behandeld. Ook al wordt acupunctuur door de meeste ziektekostenverzekeringen vergoed, toch is een volledige begeleiding helaas het niet voor iedereen haalbaar. Tijdens het eerste consult bespreken we het behandelplan. Dit kan betekenen dat er wekelijks tijdens elke fase behandeld wordt. We kunnen ook besluiten om ons te beperken tot een enkele behandeling voorafgaand aan de terugplaatsing van de bevruchte eicel. Voor vragen over een (eventuele) behandeling kun je me altijd bellen!

Acupunctuur bij IVF en ICSI

Een fertiliteitsbehandeling kent een aantal fasen waar de acupunctuurbehandeling op aansluit. Elke acupunctuurbehandeling heeft in dit kader een specifieke doelstelling. Bij IVF en ICSI zijn dit de volgende fasen en doelstellingen:

Downregulatie  Dit is de fase waarin je eigen cyclus, door het slikken van de pil, tijdelijk stilgelegd wordt. Niet iedereen doorloopt deze fase. Je gynaecoloog besluit of het wenselijk is om wel of niet te starten met down regulatie. De acupunctuurbehandelingen richten zich in deze fase op het versterken van de basis energieën die conceptie mogelijk maken. Ook is er in deze fase tijd om energetische verstoringen in de cyclus te behandelen.

Menstruatie fase Tijdens deze fase wordt het opgebouwde endometrium (=baarmoederslijmvlies) afgestoten. Als je zwanger wilt worden is het van belang dat het endometrium volledig afgestoten wordt, zodat de baarmoeder schoon en goed opgeruimd aan een nieuwe ronde kan beginnen.

Acupunctuur ondersteunt dit proces door er voor te zorgen dat er voldoende doorstroom (beweging) in de onderbuik is. Energetische pathologiën die het “opruimen” in de baarmoeder in de weg staan, worden mee behandeld.

Stimulatie fase Tijdens deze fase heeft de gynaecoloog eicel stimulerende medicatie voorgeschreven. In de Chinese Geneeskunde gaat het in deze fase om het versterken van de yinne energie van de nieren, aangezien hier de eicellen uit voortkomen. Acupunctuur ondersteunt de energie van de nieren tijdens deze fase dusdanig dat de kwaliteit en kwantiteit van de eicellen toeneemt. Eventuele bijwerkingen van de eicel stimulerende medicatie wordt verlicht.

Voor vrouwen die ondanks de stimulerende medicatie toch te weinig (goede!) eicellen produceren, werk ik met een acupunctuurprotocol wat zich intensief richt op het verbeteren van de eicelproductie. Met deze behandeling wordt enkele weken voor aanvang van de stimulatie fase begonnen. De behandeling wordt eventueel ondersteund met Chinese kruiden.

Punctie De fase van de punctie begint vanaf het moment dat de follikels bijna rijp zijn tot aan de terugplaatsing. De acupunctuurbehandelingen zorgen voor een goede bloedcirculatie in het bekkengebied. Want bij een betere doorbloeding is dit gebied meer ontspannen en verloopt de punctie makkelijker. Veel vrouwen zien op tegen de punctie. Stress en angst kunnen stagnaties veroorzaken die met acupunctuur gemakkelijk op te lossen zijn. Tijdens deze dagen is acupunctuur tevens een heel mooi middel om beter te kunnen ontspannen en beter te kunnen slapen.

Terugplaatsing  De acupunctuurpunten die tijdens deze fase geprikt worden, stimuleren de micro circulatie in de baarmoeder. Als de bevruchte eicel teruggeplaatst wordt in de baarmoeder, is het volgens de Chinese Geneeskunde van wezenlijk belang dat er energetische beweging in de baarmoeder is. Je kunt dit vergelijken met een visvijver: in een vijver waar veel beweging en activiteit is leven meer vissen dan in stilstaand water.

Op de dag van de terugplaatsing of eventueel de dag ervoor, vraag ik je naar de praktijk te komen voor een behandeling die zorgt voor voldoende energetische beweging en een goede doorbloeding in de baarmoeder. Tijdens deze behandeling volg ik een protocol waarvan aangetoond is dat de kans op zwangerschap significant wordt verhoogd. Zie voor meer informatie hierover:
The Greene Guide Vaak voeg ik een aantal punten toe waardoor je je wat beter kunt ontspannen.  Ook ontvang je adviezen voor na de terugplaatsing en leg ik uit hoe je een aantal acupunctuurpunten kunt masseren om de energetische beweging het eerste half uur na de terugplaatsing in stand te houden.

Wachttijd  Als de punctie achter de rug is begint een spannende periode van wachten. Bij veel vrouwen veroorzaakt dit wachten stress en een gevoel van machteloosheid. In deze fase maak ik gebruik van acupunctuurpunten die het innestelen stimuleren en de stress reduceren. Verder kijk ik wat specifiek nodig is om de kans op innesteling te vergroten. In de Chinese Geneeskunde wordt de baarmoeder vergeleken met een zaaibed, waarvan de aarde zacht, iets warm en vochtig moet zijn om zaadjes te kunnen laten ontkiemen. Zo moet ook de baarmoeder de juiste temperatuur, vochtigheid en zachtheid hebben.

Acupunctuur bij een cryo terugplaatsing

Bij een cryo terugplaatsing is het nog meer dan bij een “verse IVF poging” van belang om het endometrium zo receptief mogelijk te maken. Dit betekent dat het endometrium niet alleen dik genoeg moet zijn, er moet ook voldoende doorbloeding en energetische beweging in de baarmoeder aanwezig zijn. Deze begeleiding is wat eenvoudiger dan de begeleiding van een “verse IVF” poging, omdat er geen sprake is van eicelstimulatie. Bij een cryo terugplaatsing wordt net als bij een verse IVF poging, het (volledig) afstoten van het endometrium ondersteund. Na de menstruatie is de hoeveelheid en de kwaliteit van bloed en yinne energie (dit is de koelende energie) verminderd. De acupunctuur behandeling richt zich nu op het stimuleren van de aanmaak en de kwaliteit van bloed en yinne energie. Soms is het in deze fase ook nodig de yange energie (dit is de verwarmende energie) te versteviging.

Voor vrouwen met een te dik of te dun endometrium werk ik met een specifiek acupunctuurprotocol wat een bewezen positieve invloed uitoefent op de dikte van het endometrium. Zie ook: Infertility Vancouver

Net als bij een verse IVF poging is het bij de terugplaatsing essentieel om microcirculatie in de baarmoeder te stimuleren. Het is ontzettend belangrijk om op de dag van terugplaatsing (of de dag ervoor) te behandelen. Ook als de terugplaatsing in het weekend plaats vindt!

In de week na de terugplaatsing ondersteund acupunctuur de innesteling van de bevruchte eicel en wordt de stress gereduceerd. Er wordt vervolgens heel gericht gekeken op welke manier acupunctuur de kans van innesteling kan vergroten.

Acupunctuurbegeleiding bij IUI

Ook bij IUI zijn er verschillende fases met elk een eigen behandelingsprincipe. De principes zijn vergelijkbaar met een cryo terugplaatsing.

Acupunctuur ter bevordering van de vruchtbaarheid

Als het zwanger worden niet wil lukken en je wilt niet (nu al) aan een IUI of IVF traject beginnen, is het een goede mogelijkheid om met acupunctuur de vruchtbaarheid te bevorderen. Tijdens dit traject vraag ik je om 1 of 2 maanden een temperatuurcurve bij te houden. Temperatuurcurve-BBT.  Voor de Chinese Geneeskunde geeft deze curve een schat aan waardevolle informatie. Met acupunctuur (en eventueel kruiden) wordt de cyclus dusdanig gereguleerd dat bestaande verstoringen verdwijnen. Vrouwen merken dit doordat bijvoorbeeld een erg korte cyclus langer wordt, of een zware menstruatie zich normaliseert. Met een cyclus zonder disbalansen neem de kans op zwangerschap toe. Daarbij komt dat een gereguleerde cyclus het mooiste uitgangspunt voor een IUI, IVF of ICSI behandeling is!